Prawo administracyjne

Subscribe to Prawo administracyjne feed Prawo administracyjne
Najnowsze wiadomości z działu Prawo administracyjne
Updated: 40 sec ago

Ponad 1 mln dowodów osobistych ciągle do wymiany

Tue, 12/05/2017 - 12:37
Mija dekada od momentu masowej wymiany papierowych dowodów osobistych na plastikowe karty. W tym roku do wymiany zakwalifikowało się aż 5 mln...
Categories: Prawo administracyjne

Nadanie pisma w urzędzie pocztowym a zachowanie ustawowego terminu

Fri, 12/01/2017 - 00:30
Wysyłając pismo do urzędu na poczcie często zastanawiamy się jaki jest termin jego złożenia, czy jest to data jego nadania czy wpływu do...
Categories: Prawo administracyjne

Pozwolenie na budowę a pozwolenie na użytkowanie

Tue, 11/14/2017 - 00:45
Artykuł próbuje odpowiedzieć na pytanie jakie relacje zachodzą pomiędzy decyzją o pozwoleniu na budowę a decyzją o pozwoleniu na...
Categories: Prawo administracyjne

Pozwolenie na budowę unieważnione - co z innymi decyzjami?

Wed, 11/08/2017 - 00:35
W artykule opisane zostały okoliczności, w jakich organ może stwierdzić nieważność danej decyzji administracyjnej i jaki ma to wpływ na...
Categories: Prawo administracyjne

Czy przewlekłość postępowania można wyeliminować?

Tue, 10/31/2017 - 00:20
Zgodnie z wprowadzoną zmianą Kodeksu postępowania administracyjnego, która weszła w życie 1 czerwca 2017 roku, w art. 37 KPA wprowadzono...
Categories: Prawo administracyjne

Ogrodzenie działki inwestycyjnej - jakie formalności?

Tue, 10/24/2017 - 00:23
Budowa ogrodzenia wokół działki administracyjnej wymaga dopełnienia określonych formalności. Nie jest co prawda wymagane uzyskanie pozwolenia...
Categories: Prawo administracyjne

Pozwolenie wodnoprawne: jakie kłopoty mają inwestorzy?

Thu, 10/19/2017 - 00:25
Artykuł dotyczy problemów jakie maja inwestorzy z uzyskaniem pozwoleń wodnoprawnych dla swoich przedsięwzięć. Okazuje się bowiem, że...
Categories: Prawo administracyjne

Utwardzanie gruntu - jakie formalności administracyjne?

Wed, 10/11/2017 - 10:02
Inwestor, który chce utwardzić powierzchnię gruntu na działce budowlanej nie musi uzyskiwać pozwolenia na budowę.
Categories: Prawo administracyjne

Zbiorniki wodne - kiedy pozwolenie na budowę jest konieczne?

Tue, 09/26/2017 - 00:40
Przepisy prawa budowlanego stanowią, że tylko w przypadku zbiorników wodnych o powierzchni do 50 mkw nie jest wymagane pozwolenie na budowę,...
Categories: Prawo administracyjne

Stowarzyszenie jako strona w postępowaniu administracyjnym. Część 2

Tue, 09/12/2017 - 00:26
Artykuł wyjaśnia jak poprawnie rozumieć przesłankę o dopuszczeniu organizacji społecznej do udziału w postępowaniu z uwagi na interes...
Categories: Prawo administracyjne

Stowarzyszenie jako strona w postępowaniu administracyjnym. Część 1

Mon, 09/11/2017 - 00:34
Artykuł analizuje kiedy w świetle prawa może dojść do założenia stowarzyszenia oraz jakie warunki muszą zostać spełnione, by dana...
Categories: Prawo administracyjne

Studium uwarunkowań zbyt restrykcyjne? Gmina je unieważni

Thu, 09/07/2017 - 00:30
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego nie jest aktem prawa miejscowego, dlatego jeśli jest zbyt szczegółowe czy...
Categories: Prawo administracyjne

Nadchodzi masowa wymiana dowodów osobistych

Fri, 09/01/2017 - 10:38
10 lat temu Polacy masowo wymieniali papierowe dowody na znajdujące się dziś w obiegu plastiki. To oznacza, że w tym roku upływa termin ich...
Categories: Prawo administracyjne

Plan miejscowy unieważniony - czy pozwolenie na budowę także będzie nieważne? Część 2

Wed, 08/30/2017 - 00:27
Artykuł analizuje przesłanki prawne jakie mogą być brane pod uwagę przy rozstrzyganiu kwestii wpływu unieważnionego planu miejscowego na...
Categories: Prawo administracyjne

Plan miejscowy unieważniony - czy pozwolenie na budowę także będzie nieważne? Część 1

Tue, 08/29/2017 - 00:40
Czy unieważnienie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego spowoduje unieważnienie wydanego już pozwolenia na budowę? Artykuł omawia...
Categories: Prawo administracyjne

Rejestr Należności Publicznoprawnych - kto w nim się znajdzie?

Thu, 08/24/2017 - 11:50
Nowelizacja ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności zakłada powstanie Rejestr Należności...
Categories: Prawo administracyjne