Prawo administracyjne

Subscribe to Prawo administracyjne feed Prawo administracyjne
Najnowsze wiadomości z działu Prawo administracyjne
Updated: 22 sec ago

Pozwolenie wodnoprawne: jakie kłopoty mają inwestorzy?

14 hours 16 min ago
Artykuł dotyczy problemów jakie maja inwestorzy z uzyskaniem pozwoleń wodnoprawnych dla swoich przedsięwzięć. Okazuje się bowiem, że...
Categories: Prawo administracyjne

Utwardzanie gruntu - jakie formalności administracyjne?

Wed, 10/11/2017 - 10:02
Inwestor, który chce utwardzić powierzchnię gruntu na działce budowlanej nie musi uzyskiwać pozwolenia na budowę.
Categories: Prawo administracyjne

Zbiorniki wodne - kiedy pozwolenie na budowę jest konieczne?

Tue, 09/26/2017 - 00:40
Przepisy prawa budowlanego stanowią, że tylko w przypadku zbiorników wodnych o powierzchni do 50 mkw nie jest wymagane pozwolenie na budowę,...
Categories: Prawo administracyjne

Stowarzyszenie jako strona w postępowaniu administracyjnym. Część 2

Tue, 09/12/2017 - 00:26
Artykuł wyjaśnia jak poprawnie rozumieć przesłankę o dopuszczeniu organizacji społecznej do udziału w postępowaniu z uwagi na interes...
Categories: Prawo administracyjne

Stowarzyszenie jako strona w postępowaniu administracyjnym. Część 1

Mon, 09/11/2017 - 00:34
Artykuł analizuje kiedy w świetle prawa może dojść do założenia stowarzyszenia oraz jakie warunki muszą zostać spełnione, by dana...
Categories: Prawo administracyjne

Studium uwarunkowań zbyt restrykcyjne? Gmina je unieważni

Thu, 09/07/2017 - 00:30
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego nie jest aktem prawa miejscowego, dlatego jeśli jest zbyt szczegółowe czy...
Categories: Prawo administracyjne

Nadchodzi masowa wymiana dowodów osobistych

Fri, 09/01/2017 - 10:38
10 lat temu Polacy masowo wymieniali papierowe dowody na znajdujące się dziś w obiegu plastiki. To oznacza, że w tym roku upływa termin ich...
Categories: Prawo administracyjne

Plan miejscowy unieważniony - czy pozwolenie na budowę także będzie nieważne? Część 2

Wed, 08/30/2017 - 00:27
Artykuł analizuje przesłanki prawne jakie mogą być brane pod uwagę przy rozstrzyganiu kwestii wpływu unieważnionego planu miejscowego na...
Categories: Prawo administracyjne

Plan miejscowy unieważniony - czy pozwolenie na budowę także będzie nieważne? Część 1

Tue, 08/29/2017 - 00:40
Czy unieważnienie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego spowoduje unieważnienie wydanego już pozwolenia na budowę? Artykuł omawia...
Categories: Prawo administracyjne

Rejestr Należności Publicznoprawnych - kto w nim się znajdzie?

Thu, 08/24/2017 - 11:50
Nowelizacja ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności zakłada powstanie Rejestr Należności...
Categories: Prawo administracyjne

Jak uzyskać zezwolenie na zajęcie pasa drogowego? Cz. 3

Thu, 08/03/2017 - 00:30
Aktualny porządek prawny przewiduje, że zajęcia pasa drogowego w celach innych niż np. remont czy przebudowa oznacza konieczność uzyskania...
Categories: Prawo administracyjne

Jak uzyskać zezwolenie na zajęcie pasa drogowego? Cz. 2

Wed, 08/02/2017 - 10:30
Z obowiązujących przepisów wynika, że zajęcie pasa drogowego w innym celu niż remont czy przebudowa drogi wymaga uzyskania dwóch decyzji:...
Categories: Prawo administracyjne

Jak uzyskać zezwolenie na zajęcie pasa drogowego? Cz. 1

Tue, 08/01/2017 - 18:20
Aktualny porządek prawny nie pozostawia złudzeń - zajęcia pasa drogowego w celach innych niż np. remont czy przebudowa wymaga uzyskania...
Categories: Prawo administracyjne

Kto i kiedy może podważyć warunki zabudowy?

Mon, 07/17/2017 - 00:22
Stroną w postępowaniu o wydanie decyzji administracyjnej w sprawie warunków zabudowy może być inwestor, właściciel lub użytkownik wieczysty...
Categories: Prawo administracyjne

Projekt procedury w sprawie naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych do poprawy

Wed, 07/12/2017 - 00:40
Zdaniem ekspertów Kancelarii Chałas i Wspólnicy projekt procedury w sprawie naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych wymaga znaczących...
Categories: Prawo administracyjne