Prawo gospodarcze

Subscribe to Prawo gospodarcze feed Prawo gospodarcze
Najnowsze wiadomości z działu Prawo gospodarcze
Updated: 25 min 55 sec ago

Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa - zmiany od 4 września 2018

Tue, 09/04/2018 - 12:58
W życie weszła dziś ustawa o zmianie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, która wprowadziła nową definicję tajemnicy...
Categories: Prawo gospodarcze

Przedawnienie roszczeń wobec członków zarządu - zmiany

Mon, 09/03/2018 - 10:08
Członkowie zarządu spółki ponoszą odpowiedzialność za jej zobowiązania. Oznacza to, że wierzyciel może dochodzić od nich zapłaty....
Categories: Prawo gospodarcze

Branża transportowa - zmiany od września 2018

Fri, 08/31/2018 - 10:58
Z początkiem września 2018 roku w życie wchodzą zmiany ustawy o transporcie drogowym oraz zmiany ustawy o tachografach. Expertka AXELO...
Categories: Prawo gospodarcze

Egzekucja z udziałów w spółce z o.o.?

Thu, 08/30/2018 - 13:40
Czy warto prowadzić egzekucję z udziałów w spółce z o.o.? Nie jest to procedura łatwa, ale w przypadku kiedy w spółce jest kilku...
Categories: Prawo gospodarcze

Mediacje gospodarcze - dla kogo i po co?

Tue, 08/28/2018 - 09:43
Mediacje gospodarcze są dobrym rozwiązaniem z uwagi na czas trwania postępowania mediacyjnego, stosunkowo niskie koszty postępowania oraz jego...
Categories: Prawo gospodarcze

Zakończenie działalności spółki kapitałowej bez jej likwidacji?

Mon, 08/20/2018 - 10:40
Proces likwidacji spółki kapitałowej jest czasochłonny i najeżony formalnościami. Lepszym, coraz częściej wybieranym rozwiązaniem jest...
Categories: Prawo gospodarcze

Ochrona podwykonawców w zamówieniach publicznych

Mon, 08/13/2018 - 12:56
Jeśli mowa o procesie budowlanym, zwłaszcza takim, który zakrojony jest na szeroką skalę, to karty rozdają tu głównie inwestor i generalny...
Categories: Prawo gospodarcze

Start-upy w formie prostych spółek akcyjnych

Mon, 08/06/2018 - 12:28
Resort rozwoju chce, aby od przyszłego roku rodzime start-upy mogły funkcjonować jako proste spółki akcyjne (PSA). Mają one łączyć...
Categories: Prawo gospodarcze

Odpowiedzialność karna w restrukturyzacji lub upadłości

Wed, 08/01/2018 - 12:30
Postępowanie insolwencyjne prowadzone względem osób reprezentujących spółki bądź przedsiębiorców mogą zakończyć się pociągnięciem...
Categories: Prawo gospodarcze

Wysokość kary umownej podlega kontroli sądu

Tue, 07/31/2018 - 16:07
Zabezpieczenie wykonania umowy karą umowną to rozwiązanie cieszące się dość sporą popularnością. Jest to rodzaj zryczałtowanego...
Categories: Prawo gospodarcze

Spółka typu REIT - Real Estate Investment Trust

Fri, 07/27/2018 - 11:26
Artykuł opracowany przez prawnika z Kancelarii Prawnej Piszcz i Wspólnicy omawia problematykę spółek typu REIT. Spółki Real Estate...
Categories: Prawo gospodarcze

4 miejsca, które pomogą ci znaleźć wiarygodnego kontrahenta

Tue, 07/24/2018 - 00:20
Wiarygodny partner biznesowy to wartość dodana prowadzonej działalności. Niemniej zbudowanie sieci kontrahentów, którzy nie będą...
Categories: Prawo gospodarcze

Egzekwowanie należności od podmiotów zagranicznych

Mon, 07/23/2018 - 00:22
Jak dochodzić należności od podmiotów zagranicznych? To zależy od tego, czy dłużnik ma siedzibę w którymś z krajów Unii Europejskiej czy...
Categories: Prawo gospodarcze

Funkcja prezesa zarządu a świadczenie usług w ramach własnej działalności gospodarczej

Thu, 07/19/2018 - 00:15
Artykuł omawia problematykę związaną z łączeniem funkcji członka zarządu czy prezesa zarządu z prowadzoną przez siebie działalnością...
Categories: Prawo gospodarcze

Walne zgromadzenie akcjonariuszy po przerwie musi być zwołane w ciągu 30 dni

Wed, 07/18/2018 - 00:22
Artykuł omawia problematykę terminu zwoływania walnego zgromadzenia akcjonariuszy. Zasadniczo WZA należy zwołać w terminie 30 dni po...
Categories: Prawo gospodarcze

Restrukturyzacja szansą na uratowanie dłużnika

Mon, 07/16/2018 - 00:36
Zgodnie z Prawem restrukturyzacyjnym dłużnik może zamiast ogłoszenia upadłości zawrzeć układ z wierzycielem. Prawo przewiduje cztery...
Categories: Prawo gospodarcze

5 istotnych zmian, które wprowadziła Konstytucja Biznesu

Thu, 07/12/2018 - 00:15
Stopniowa rezygnacja z nadawanego przez GUS numeru REGON, możliwość prowadzenia drobnej działalności bez konieczności jej rejestrowania,...
Categories: Prawo gospodarcze

Zastaw na udziałach w spółce z o.o.

Tue, 07/10/2018 - 10:29
Artykuł omawia problematykę ustanowienia zastawu na udziałach w spółce z o.o., który jest jedna z form zabezpieczeń wierzycieli. Podpisanie...
Categories: Prawo gospodarcze

Sukcesja jednoosobowej działalności gospodarczej - nowe zasady

Tue, 07/03/2018 - 00:15
Trwają prace nad projektem ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorcy prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą. Zakłada on...
Categories: Prawo gospodarcze

Nieważna uchwała rady nadzorczej w niepełnym składzie

Mon, 06/25/2018 - 13:05
Zasady obradowania rad nadzorczych oraz podejmowanych przez nich uchwał są określone zarówno w kodeksie spółek handlowych, jak i w umowach...
Categories: Prawo gospodarcze

Pages