Prawo gospodarcze

Subscribe to Prawo gospodarcze feed Prawo gospodarcze
Najnowsze wiadomości z działu Prawo gospodarcze
Updated: 1 day 6 hours ago

Członek zarządu spółki akcyjnej też ponosi odpowiedzialność wobec wierzycieli

Mon, 12/11/2017 - 00:41
Członek zarządu spółki akcyjnej, wbrew powszechnym przekonaniom, też ponosi odpowiedzialność wobec wierzycieli. Pomimo tego, że w ich...
Categories: Prawo gospodarcze

Likwidacja spółki z o.o. krok po kroku

Thu, 12/07/2017 - 12:08
Proces likwidacji spółki z ograniczona odpowiedzialnością rozpoczyna się z chwilą podjęcia przez zgromadzenie wspólników uchwały o...
Categories: Prawo gospodarcze

Reprezentacja spółki komandytowej przez komplementariusza - spółkę z o.o.

Thu, 11/30/2017 - 10:26
Prowadzenie działalności gospodarczej w formie spółki komandytowej reprezentowanej przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością staje...
Categories: Prawo gospodarcze

Spółka komandytowa: udział w zyskach i stratach

Thu, 11/16/2017 - 09:20
Artykuł analizuje prawo wspólników spółki komandytowej do udziału w zyskach oraz obowiązek ich udziału w stracie spółki. Wspólnicy...
Categories: Prawo gospodarcze

Prawo gospodarcze będzie uproszczone

Fri, 11/10/2017 - 00:35
Rząd planuje wprowadzenie uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym. Projekt ustawy przewiduje szereg zmian w kodeksie...
Categories: Prawo gospodarcze

Automatyczne wznowienie działalności gospodarczej - korzystne czy nie?

Wed, 11/08/2017 - 09:02
Zasada automatycznego wznowienia zawieszonej działalności gospodarczej - zmiana proponowana w projekcie ustawy o Centralnej Ewidencji i...
Categories: Prawo gospodarcze

Czy wspólnik spółki handlowej może uchylić się od skutków oświadczenia woli?

Tue, 10/31/2017 - 13:14
Sąd Najwyższy uznał, że wspólnik może uchylić się od skutków prawnych swojego oświadczenia woli złożonego w wyniku podstępu. Jest to...
Categories: Prawo gospodarcze

Jak zabezpieczyć prawo pierwokupu akcji lub udziałów?

Tue, 10/31/2017 - 11:41
W umowach spółek często zawiera się klauzule ograniczające obrót akcjami w celu obrony przed wrogim przejęciem. Służy temu między innymi...
Categories: Prawo gospodarcze

Upadłość firmy: możliwość oddłużenia przedsiębiorcy

Wed, 10/25/2017 - 11:22
Postępowanie upadłościowe może prowadzić do oddłużenia przedsiębiorcy. Chodzi tu jednak o osoby fizyczne prowadzące własny biznes oraz...
Categories: Prawo gospodarcze

Dematerializacja akcji - czeka nas rewolucja?

Mon, 10/23/2017 - 12:34
Ministerstwo Sprawiedliwości zaproponowało zmiany w kodeksie spółek handlowych dotyczące papierów wartościowych. Ministerstwo chce, aby...
Categories: Prawo gospodarcze

Dochodzenie odsetek od dłużnika za okres po ogłoszeniu upadłości

Tue, 10/03/2017 - 00:25
Jak dochodzić odsetek od dłużnika za okres po ogłoszeniu przez niego upadłości? Reguluje to prawo upadłościowe, które przewiduje odrębny...
Categories: Prawo gospodarcze

Sukcesja w firmie przeciwdziała kłopotom

Wed, 09/27/2017 - 10:43
Śmierć czy choroba właściciela firmy, szczególnie jeśli jest to jednoosobowa działalność gospodarcza, mogą zachwiać płynnością...
Categories: Prawo gospodarcze

Zawezwanie do próby ugodowej a przerwanie biegu terminu przedawnienia roszczenia

Mon, 09/25/2017 - 10:51
Czy zawezwanie do próby ugodowej przerwie bieg terminu przedawnienia? Aby mogło do tego doprowadzić, musi nosić znamiona czynności...
Categories: Prawo gospodarcze

Prowadzenie działalności gospodarczej w Armenii

Wed, 09/13/2017 - 00:50
Artykuł analizuje czy warto prowadzić działalność gospodarczą w Armenii. Niewątpliwie plusem są niskie koszty jej prowadzenia. Branże w...
Categories: Prawo gospodarcze

7 pytań, które warto zadać franczyzodawcy

Mon, 08/28/2017 - 10:16
Franczyza ( ang. franchising ) jest coraz bardziej popularnym systemem współpracy przedsiębiorców w Polsce. Polega ona na stałej współpracy...
Categories: Prawo gospodarcze

Jednoosobowa działalność gospodarcza - jak ma wyglądać sukcesja?

Fri, 08/25/2017 - 00:45
Sukcesja jednoosobowej działalności gospodarczej zawsze była kwestią problematyczną w polskim systemie prawnym. Teraz ta sytuacja ma się...
Categories: Prawo gospodarcze