Prawo gospodarcze

Subscribe to Prawo gospodarcze feed Prawo gospodarcze
Najnowsze wiadomości z działu Prawo gospodarcze
Updated: 7 min 13 sec ago

Kurator dla spółki kapitałowej bez zarządu

Tue, 04/16/2019 - 00:38
W przypadku niepełnego składu zarządu spółki kapitałowej, przez co są problemy z prawidłową reprezentacja spółki, możliwe jest...
Categories: Prawo gospodarcze

Prosta spółka akcyjna - wady i zalety

Tue, 04/09/2019 - 11:30
1 marca 2020 roku wejdą w życie zmienione przepisy kodeksu spółek handlowych, na mocy których wprowadzona zostanie nowa forma prowadzenia...
Categories: Prawo gospodarcze

White collar crimes - Art. 586 Kodeksu spółek handlowych

Mon, 04/08/2019 - 00:15
Publikacja analizuje artykuł 586 Kodeksu spółek handlowych, który mówi o niezgłoszeniu upadłości. Artykuł ten mówi, że członkowie...
Categories: Prawo gospodarcze

Potwierdzenie czynności dokonanej przez wadliwie umocowany organ spółki

Mon, 04/01/2019 - 00:15
1 marca 2019 roku weszły w życie zmiany, które dają możliwość potwierdzenia przez osobę prawną umów zawartych przez jej organ...
Categories: Prawo gospodarcze

Wniosek restrukturyzacyjny - co daje i jak go przygotować?

Wed, 03/27/2019 - 10:39
Artykuł omawia procedurę przygotowania wniosku restrukturyzacyjnego. Jego odpowiednie przygotowanie niesie szereg korzyści dla dłużnika....
Categories: Prawo gospodarcze

E-przetargi, czyli krajobraz po zmianach

Tue, 03/26/2019 - 11:17
Od połowy października 2018 roku obowiązują znowelizowane przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych, które zarówno dla zamawiających, jak...
Categories: Prawo gospodarcze

Nieważna uchwała walnego zgromadzenia działa wstecz

Tue, 03/19/2019 - 00:36
Sąd Najwyższy wydał wyrok korzystny dla akcjonariuszy PGE w sprawie nieważności uchwały walnego zgromadzenia. Uznał, że nieważna uchwała...
Categories: Prawo gospodarcze

Zmiany w prawie spółek od 1 marca 2019 r.

Mon, 03/11/2019 - 00:41
Z dniem 1 marca 2019 roku zaszło w prawie spółek kilka ważnych zmian z punktu widzenia prowadzonego biznesu. W kodeksie spółek handlowych...
Categories: Prawo gospodarcze

Sprawdź kontrahenta a nie narazisz firmy na straty

Mon, 03/04/2019 - 11:10
Jak sprawdzić kontrahenta, żeby nie popaść w tarapaty finansowe? Pierwszym krokiem jest sprawdzenie go w dostępnych bazach. Nasze interesy...
Categories: Prawo gospodarcze

Egzekucja wobec byłych wspólników spółek osobowych - zmiany w k.p.c.

Tue, 02/26/2019 - 00:35
Nowelizacja k.p.c., która weszła w życie 5 stycznia tego roku wyłączyła rozszerzoną wykonalność tytułu egzekucyjnego wobec byłych...
Categories: Prawo gospodarcze

Mediacje: ile zaoszczędzi przedsiębiorca?

Tue, 02/19/2019 - 08:55
Mediacja w sporach między przedsiębiorcami jest wiele lepszym wyborem od procesu sądowego. Skraca czas jego rozstrzygnięcia, ale jest także...
Categories: Prawo gospodarcze

Zakaz prowadzenia działalności a działania restrukturyzacyjne upadłego

Thu, 02/14/2019 - 00:44
Dla orzeczenia zakazu prowadzenia działalności lub zasiadania w radzie nadzorczej decydujące znaczenie mają działania restrukturyzacyjne...
Categories: Prawo gospodarcze

Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych - jakie zmiany w prawie?

Mon, 02/11/2019 - 00:44
Nowy projekt ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych został przyjęty przez rząd 8 stycznia 2019 roku. Zakłada on nie tylko...
Categories: Prawo gospodarcze

Odpowiedzialność członków zarządu za zobowiązania spółki z o.o.

Thu, 02/07/2019 - 00:35
Artykuł omawia kwestię odpowiedzialności członków zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością za jej zobowiązania. Omówione...
Categories: Prawo gospodarcze

Nowa ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych

Tue, 02/05/2019 - 00:13
Najnowsza nowelizacja ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych wprowadza do katalogu czynów zabronionych także przekupstwo i płatna...
Categories: Prawo gospodarcze

Nowelizacja KPC: klauzula wykonalności przeciwko wspólnikom spółki

Thu, 01/31/2019 - 10:46
Zgodnie ze stanem prawnym obowiązującym od 5 stycznia 2019 roku, po nowelizacji Kodeksu postępowania administracyjnego i kodeksu postępowania...
Categories: Prawo gospodarcze

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników: sprawozdanie z działalności spółki i finansowe

Wed, 01/16/2019 - 00:10
Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego i sprawozdania zarządu z działalności spółki powinno być przedmiotem obrad zwyczajnego...
Categories: Prawo gospodarcze

Wynagrodzenie wspólnika spółki z o.o. - jak najkorzystniej?

Wed, 01/02/2019 - 00:22
Jak najkorzystniej wynagradzać wspólnika spółki z ograniczoną odpowiedzialnością? Wybór formy wynagradzania powinien być poprzedzony...
Categories: Prawo gospodarcze

Ograniczenie odpowiedzialności członka zarządu za zobowiązania spółki z o.o.

Mon, 12/31/2018 - 08:59
Artykuł omawia kwestię ograniczenia odpowiedzialności członka zarządu za zobowiązania spółki z  o.o. w rozumieniu art. 299 Kodeksu...
Categories: Prawo gospodarcze

Ważność uchwał rady nadzorczej a zawiadomienie jej członków o posiedzeniu

Sat, 12/29/2018 - 00:44
Czy brak zawiadomienia wszystkich członków o posiedzeniu rady nadzorczej wpływa na ważność podjętych podczas posiedzenia uchwał? Ekspert...
Categories: Prawo gospodarcze