Prawo gospodarcze

Subscribe to Prawo gospodarcze feed Prawo gospodarcze
Najnowsze wiadomości z działu Prawo gospodarcze
Updated: 30 min 35 sec ago

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników: sprawozdanie z działalności spółki i finansowe

Wed, 01/16/2019 - 00:10
Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego i sprawozdania zarządu z działalności spółki powinno być przedmiotem obrad zwyczajnego...
Categories: Prawo gospodarcze

Wynagrodzenie wspólnika spółki z o.o. - jak najkorzystniej?

Wed, 01/02/2019 - 00:22
Jak najkorzystniej wynagradzać wspólnika spółki z ograniczoną odpowiedzialnością? Wybór formy wynagradzania powinien być poprzedzony...
Categories: Prawo gospodarcze

Ograniczenie odpowiedzialności członka zarządu za zobowiązania spółki z o.o.

Mon, 12/31/2018 - 08:59
Artykuł omawia kwestię ograniczenia odpowiedzialności członka zarządu za zobowiązania spółki z  o.o. w rozumieniu art. 299 Kodeksu...
Categories: Prawo gospodarcze

Ważność uchwał rady nadzorczej a zawiadomienie jej członków o posiedzeniu

Sat, 12/29/2018 - 00:44
Czy brak zawiadomienia wszystkich członków o posiedzeniu rady nadzorczej wpływa na ważność podjętych podczas posiedzenia uchwał? Ekspert...
Categories: Prawo gospodarcze

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa - kiedy ją wybrać?

Fri, 12/28/2018 - 00:35
Czy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa jest najkorzystniejszą forma prowadzenia działalności gospodarczej?...
Categories: Prawo gospodarcze

Przedawnienie roszczeń wobec członków zarządu po zmianach

Tue, 12/18/2018 - 10:05
Nowe zasady przedawnienia roszczeń, które weszły w życie z dniem 9 lipca 2018 roku, spowodowały, że terminy przedawnienia dla członków...
Categories: Prawo gospodarcze

Orzeczenie sądu o rozwiązaniu spółki nie powoduje jej rozwiązania

Fri, 11/30/2018 - 10:52
Orzeczenie sądu o rozwiązaniu spółki nie powoduje jej automatycznego rozwiązania. Daje jedynie podstawę do wszczęcia postępowania...
Categories: Prawo gospodarcze

Zarząd sukcesyjny. Nowe rozwiązanie weszło w życie

Mon, 11/26/2018 - 13:59
25 listopada weszła w życie ustawa o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej, na mocy której prowadzący jednoosobową...
Categories: Prawo gospodarcze

Upadłość konsumencka byłych przedsiębiorców

Fri, 11/23/2018 - 00:20
Artykuł omawia problematykę upadłości konsumenckiej byłego przedsiębiorcy. Złożenie wniosku o upadłość jest w przypadku takiego...
Categories: Prawo gospodarcze

Ogłoszenie upadłości: kiedy pozew przeciwko syndykowi może być odrzucony?

Wed, 11/14/2018 - 00:44
Artykuł omawia problematykę pozwów przeciwko syndykowi masy upadłościowej. Kiedy taki pozew może zostać odrzucony?
Categories: Prawo gospodarcze

Zmiany w prawie upadłościowym - dyrektywa Rady UE

Tue, 11/13/2018 - 12:12
Szykują się zmiany w prawie upadłościowym. 11 października br. ministrowie sprawiedliwości państw członkowskich przyjęli wspólne...
Categories: Prawo gospodarcze

Przeniesienie spółki zagranicznej do Polski

Thu, 11/08/2018 - 00:35
Jak przenieść siedzibę spółki zagranicznej do Polski? W polskim prawie nie istnieją regulacje to dopuszczające, ale Kancelaria Głowacki i...
Categories: Prawo gospodarcze

Kim jest zarządca sukcesyjny?

Wed, 10/31/2018 - 10:49
Artykuł omawia problematykę zarządu sukcesyjnego, który zostanie wprowadzony ustawą o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby...
Categories: Prawo gospodarcze

Nowa ustawa o odpowiedzialności karnej podmiotów zbiorowych. MS straszy

Wed, 10/10/2018 - 00:35
Ministerstwo Sprawiedliwości chce dotkliwiej karać przedsiębiorców za przestępstwa gospodarcze i skarbowe. Przygotowało w tym celu projekt...
Categories: Prawo gospodarcze

Dlaczego warto kupić spółkę "bez historii"?

Mon, 10/08/2018 - 10:43
Rejestracja spółki w Polsce może się odbywać na dwa sposoby - drogą tradycyjną i elektronicznie. Ten drugi sposób zwany metoda uproszczoną...
Categories: Prawo gospodarcze

SN: możliwe nadanie klauzuli wykonalności przeciwko syndykowi masy upadłości

Fri, 10/05/2018 - 00:22
Sąd Najwyższy uznał, że prowadzone postępowanie upadłościowe nie jest przeszkodą do nadania klauzuli wykonalności wyrokowi zagranicznemu...
Categories: Prawo gospodarcze