Prawo gospodarcze

Subscribe to Prawo gospodarcze feed Prawo gospodarcze
Najnowsze wiadomości z działu Prawo gospodarcze
Updated: 51 min ago

Zakaz prowadzenia działalności a działania restrukturyzacyjne upadłego

Thu, 02/14/2019 - 00:44
Dla orzeczenia zakazu prowadzenia działalności lub zasiadania w radzie nadzorczej decydujące znaczenie mają działania restrukturyzacyjne...
Categories: Prawo gospodarcze

Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych - jakie zmiany w prawie?

Mon, 02/11/2019 - 00:44
Nowy projekt ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych został przyjęty przez rząd 8 stycznia 2019 roku. Zakłada on nie tylko...
Categories: Prawo gospodarcze

Odpowiedzialność członków zarządu za zobowiązania spółki z o.o.

Thu, 02/07/2019 - 00:35
Artykuł omawia kwestię odpowiedzialności członków zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością za jej zobowiązania. Omówione...
Categories: Prawo gospodarcze

Nowa ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych

Tue, 02/05/2019 - 00:13
Najnowsza nowelizacja ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych wprowadza do katalogu czynów zabronionych także przekupstwo i płatna...
Categories: Prawo gospodarcze

Nowelizacja KPC: klauzula wykonalności przeciwko wspólnikom spółki

Thu, 01/31/2019 - 10:46
Zgodnie ze stanem prawnym obowiązującym od 5 stycznia 2019 roku, po nowelizacji Kodeksu postępowania administracyjnego i kodeksu postępowania...
Categories: Prawo gospodarcze

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników: sprawozdanie z działalności spółki i finansowe

Wed, 01/16/2019 - 00:10
Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego i sprawozdania zarządu z działalności spółki powinno być przedmiotem obrad zwyczajnego...
Categories: Prawo gospodarcze

Wynagrodzenie wspólnika spółki z o.o. - jak najkorzystniej?

Wed, 01/02/2019 - 00:22
Jak najkorzystniej wynagradzać wspólnika spółki z ograniczoną odpowiedzialnością? Wybór formy wynagradzania powinien być poprzedzony...
Categories: Prawo gospodarcze

Ograniczenie odpowiedzialności członka zarządu za zobowiązania spółki z o.o.

Mon, 12/31/2018 - 08:59
Artykuł omawia kwestię ograniczenia odpowiedzialności członka zarządu za zobowiązania spółki z  o.o. w rozumieniu art. 299 Kodeksu...
Categories: Prawo gospodarcze

Ważność uchwał rady nadzorczej a zawiadomienie jej członków o posiedzeniu

Sat, 12/29/2018 - 00:44
Czy brak zawiadomienia wszystkich członków o posiedzeniu rady nadzorczej wpływa na ważność podjętych podczas posiedzenia uchwał? Ekspert...
Categories: Prawo gospodarcze

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa - kiedy ją wybrać?

Fri, 12/28/2018 - 00:35
Czy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa jest najkorzystniejszą forma prowadzenia działalności gospodarczej?...
Categories: Prawo gospodarcze

Przedawnienie roszczeń wobec członków zarządu po zmianach

Tue, 12/18/2018 - 10:05
Nowe zasady przedawnienia roszczeń, które weszły w życie z dniem 9 lipca 2018 roku, spowodowały, że terminy przedawnienia dla członków...
Categories: Prawo gospodarcze

Orzeczenie sądu o rozwiązaniu spółki nie powoduje jej rozwiązania

Fri, 11/30/2018 - 10:52
Orzeczenie sądu o rozwiązaniu spółki nie powoduje jej automatycznego rozwiązania. Daje jedynie podstawę do wszczęcia postępowania...
Categories: Prawo gospodarcze

Zarząd sukcesyjny. Nowe rozwiązanie weszło w życie

Mon, 11/26/2018 - 13:59
25 listopada weszła w życie ustawa o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej, na mocy której prowadzący jednoosobową...
Categories: Prawo gospodarcze

Upadłość konsumencka byłych przedsiębiorców

Fri, 11/23/2018 - 00:20
Artykuł omawia problematykę upadłości konsumenckiej byłego przedsiębiorcy. Złożenie wniosku o upadłość jest w przypadku takiego...
Categories: Prawo gospodarcze

Ogłoszenie upadłości: kiedy pozew przeciwko syndykowi może być odrzucony?

Wed, 11/14/2018 - 00:44
Artykuł omawia problematykę pozwów przeciwko syndykowi masy upadłościowej. Kiedy taki pozew może zostać odrzucony?
Categories: Prawo gospodarcze

Zmiany w prawie upadłościowym - dyrektywa Rady UE

Tue, 11/13/2018 - 12:12
Szykują się zmiany w prawie upadłościowym. 11 października br. ministrowie sprawiedliwości państw członkowskich przyjęli wspólne...
Categories: Prawo gospodarcze

Przeniesienie spółki zagranicznej do Polski

Thu, 11/08/2018 - 00:35
Jak przenieść siedzibę spółki zagranicznej do Polski? W polskim prawie nie istnieją regulacje to dopuszczające, ale Kancelaria Głowacki i...
Categories: Prawo gospodarcze

Kim jest zarządca sukcesyjny?

Wed, 10/31/2018 - 10:49
Artykuł omawia problematykę zarządu sukcesyjnego, który zostanie wprowadzony ustawą o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby...
Categories: Prawo gospodarcze